QĐ 1088/QĐ-BNN-KTNT Vv Phê duyệt đề án vùng nguyên liệu

QĐ 1088/QĐ-BNN-KTNTV/v Phê duyệt Đề án Thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu nông, lâm sản đạt chuẩn phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu giai đoạn 2022-2025.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!