Phân loại thiết kế nhà máy thực phẩm

Phân loại thiết kế nhà máy thực phẩm

Sơ đồ công nghệ và mặt bằng  nhà máy phải thể hiện rõ ràng các kết nối và luồng nguyên liệu sản xuất, kho lưu trữ lâu dài/tạm thời, khu tiện ích, không gian văn phòng, khu nhận hàng và giao chuyển, lối ra vào.

 • Trang thiết bị, tiện ích và dịch vụ sử dụng
 • Thiết bị và kết nối cần thiết để giám sát và kiểm soát quá trình
 • Vị trí chiến lược, sơ đồ và độ cao

Họ cũng thường cung cấp các phân tích kinh tế về lợi nhuận của nhà máy về các kịch bản nhu cầu sản phẩm khác nhau, giá cả và chi phí nguyên vật liệu.

Đối với các nhà máy thực phẩm thường có các loại thiết kế sau đây

 • thiết kế và lắp đặt một nhà máy hoàn toàn mới
 • thiết kế và lắp đặt phần bổ sung cho nhà máy hiện có
 • hoạt động của cơ sở hoặc nhà máy và việc mở rộng sau đó bị hạn chế bởi một
 • địa điểm nghèo nàn, do đó cần thiết lập nhà máy ở địa điểm mới
 • bổ sung một số sản phẩm mới vào phạm vi hiện có
 • áp dụng một số quy trình mới/thay thế một số thiết bị hiện có
 • hiện đại hóa/tự động hóa cơ sở hiện có
 • mở rộng công suất nhà máy
 • di dời nhà máy hiện tại đến địa điểm mới do các yếu tố kinh tế, xã hội, luật pháp hoặc chính trị mới

Tùy thuộc vào nhu cầu, việc thiết kế nhà máy thực phẩm phải được phân tích kỹ càng, và tính toán cẩn thận để tránh dư thừa hoặc thiếu hụt có thể phát sinh trong quá trình vận hành nhà máy sau này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!