coffee bean vietnam

Cơ hội lớn cho xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang Trung Quốc

Theo thông tin của bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, 23 doanh nghiệp Việt Nam vừa được tổng cục hải quan Trung Quốc phê duyệt và công bố đủ điều kiện xuất khẩu vào thị trường này. Đây là kết quả nỗ lực làm việc của các đơn vị chức năng tại bộ NN và PTNT trong dịp đầu năm vẫn duy trì kết nối đàm phám với các cơ quan chức năng phía

Trung Quốc trong xử lý kịp thời các rào cản kỹ thuật mở rộng thị trường xuất khẩu nông lâm thủy sản. Như vậy đến nay Tổng Cục Hải Quan Trung Quốc đã đồng ý cho hơn 800 doanh nghiệp việt nam đủ điều kiện xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.

Theo nhận định của tạp chí Hải Quan, cơ cấu, thị trường và chế biến sâu là chất xúc tác cho xuất khẩu thủy sản trong năm nay. Dự báo tình trạng lạm phát, biến động tiền tệ và suy giảm đơn hàng sẽ tiếp tục là thách thức đối với ngành thủy sản. Do đó chiến lược của ngành sẽ chuyển dần từ khai thác đánh bắt sang nuôi trồng chế biến sâu để duy trì đà tăng trưởng bền vững. Bên cạnh đó ngành cũng đặt kỳ vọng vào việc Trung Quốc mở cửa trở lại để thúc đẩy tăng trưởng trở lại các ngành hàng như cá tra.

Tổng cục Thủy sản đề ra mục tiêu, năm 2023, tổng sản lượng thủy sản đạt khoảng 8,74 triệu tấn, bằng 96,7% so với ước thực hiện năm 2022. Trong số đó, sản lượng khai thác khoảng 3,58 triệu tấn, nuôi trồng 5,16 triệu tấn. Kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt khoảng 10 tỷ USD.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!