Phiên chợ Sâm Ngọc Linh lần thứ 2

Phiên Chợ Sâm Ngọc Linh lần thứ 2 tại Tu Mơ Rông Kom Tum

Phiên chợ sâm ngọc linh lần thứ 2 của tỉnh Kom Tum đang diễn ra từ ngày mùng 6 đến 9 tháng 2 năm 2023 tại huyện Tu Mơ Rông. 50 gian hàng trưng bày và giới thiệu sản phẩm của các đơn vị trồng, chế biến, kinh doanh sâm ngọc linh từ Kom Tum, Quảng Nam, Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh.

Phiên chợ Sâm Ngọc Linh lần thứ 2

Ngoài ra huyện Tu Mơ Rông còn tổ chức hội thi sâm ngọc linh để bán đấu giá những củ sâm to và đẹp. Sự kiện này tạo cơ hội để các doanh nghiệp hợp tác xã cơ sở sản xuất chế biến trên cả nước gặp gỡ tìm hiểu thị trường.

Phiên chợ sâm ngọc linh lần thứ 2 mở rộng cơ hội tiêu thụ sản phẩm dược liệu và sản phẩm COOP và các sản phẩm đặc hữu của địa phương. Ngoài ra việc phát triển thị trường dược liệu quý của địa phường giúp nâng cao giá trị cuộc sống của mọi người

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!