Fruit Logistica 2023

Fruit Logistica 2023

Fruit Logistica 2023

Thời gian: 8/2/2023 – 10/2/2023

Địa điểm: Messe Berlin, Đức

Đây là sự kiện lớn hàng năm tổ chức hai lần tại Đức và Hồng Kong về ngành rau củ quả quốc tế.

Fruit Logistica 2023

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!