Spices & Herb Global Expo 2023

Spices & Herb Global Expo 2023

Spices & Herbs Global Expo là triển lãm đầu tiên ở châu Âu hoàn toàn dành riêng cho thế giới gia vị, thảo mộc chính thức và thảo mộc thơm, sẽ được tổ chức tại Trung tâm triển lãm Rimini trong thời gian Macfrut từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 5.

Spice and Herb Global Expo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!